zaloguj się


zapamiętaj moje hasło

 » zarejestruj się...
» zapomniałem hasła
» ponowne wysłanie linku aktywacyjnegokatalog


Katalog książek wystawionych do sprzedaży.
szukaj ofert


Wpisz tytuł, autora lub ISBN książki której szukasz.Tytuł   Autor   ISBN [?]

» zaawansowane

poszukiwane


Książki ostatnio dodane do poszukiwanych.
1. Jim w lustrze
2. Jim w lustrze
3. Finale
4. Cisza
5. Krucjata Bourne'a
6. Milczenie owiec
7. Dziwka
8. English as experience. Vol. 1-2
9. Alchemik
10. Abarat

newsletter


Wpisz swój e-mail poniżej,aby otrzymywać informacje o nowościach naszego portalu.


zapisz się...
wypisz się...


Użytkownicy zarejestrowani:  18577   Wystawiono dotychczas:  132872 

regulamin


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Serwis sprzedampodreczniki.pl, sprzedamksiazki.pl to serwis internetowy dostępny bezpłatnie dla wszystkich osób korzystających z Internetu.
1.2. Celem Serwisu jest ułatwienie zawierania transakcji kupna i sprzedaży Towarów, poprzez udostępnienie swoich stron internetowych. Jednocześnie Serwis nie ponosi odpowiedzialności, za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych na jego stronach, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Serwis w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.
1.3. Towar - jakakolwiek publikacja typu książka, która może być przedmiotem transakcji kupna i sprzedaży.
1.3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba posiadająca konto poczty elektronicznej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis, w szczególności może uczestniczyć w transakcjach zarówno, jako nabywca jak i sprzedawca.
1.4. Sprzedający to użytkownik Serwisu wystawiający ofertę sprzedaży Towaru w Serwisie. Wystawiając towary do sprzedaży Sprzedający jednocześnie potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto je zakupi na za pośrednictwem serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej oferty naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu, łamiącej obowiązujące przepisy prawa lub mającej negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

2. REJESTRACJA

2.1. Rejestracja w Serwisie, dokonywana jest poprzez wypełnienie w "Formularzu rejestracji" wymaganych pól (lokalizacja, imię, nazwisko, adres e-mail, unikalny login i hasło), zatwierdzeniu formularza oraz potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny otrzymany w mailu, który system automatycznie wysyła na podany w formularzu adres email.
2.2. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Serwis. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
2.3. Użytkownik Serwisu ma możliwość w zakładce "Moje konto" aktualizować i uzupełniać swoje dane podane w trakcie rejestracji.
2.4. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu Zastrzega sobie także prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który wykorzystuje funkcjonalność Serwisu do celów: spammingu, reklamy konkurencyjnych serwisów, zamieszcza treści powszechnie uznawane za wulgarne lub którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu. Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej indywidualnej zgody Serwisu.

3. POUFNOŚĆ

3.1. Osobiste dane Użytkowników podane przy procesie rejestracji będą wykorzystywane tylko na potrzeby Serwisu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim. Do wiadomości innych Użytkowników zostanie podana tylko lokalizacja i login.
3.2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie, których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu (wliczając w to m.in. użycie adresów poczty elektronicznej dla celów "spammingu" lub prześladowania) do celów innych niż zawieranie i finalizacja transakcji w ramach usług Serwisu.
3.3. Bez zgody Serwisu niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie Użytkownikom Serwisu.

4. WYSTAWIENIE TOWARU

4.1. Wystawiający Towar do sprzedaży musi podać jego szczegóły oraz określić szczegóły oferty, czyli podać cenę, rodzaj wysyłki oraz jego stan.
4.2. Towary, które mają być objęte usługami Serwisu, muszą być dokładnie opisane. Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje podawane w szczegółach Towaru i szczegółach oferty, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
4.3. W opisie Towaru nie można zamieszczać przekierowań na inne strony.
4.4. Ofertę należy umieścić w kategorii oferty, do której sprzedawany Towar najlepiej pasuje. Umieszczanie Towaru w nieodpowiedniej kategorii jest niedozwolone i może być powodem usunięcia oferty przez Serwis.
4.5. Sprzedający zobowiązuje się na bieżąco aktualizować wystawione oferty. W każdej chwili ma także prawo usunąć Towar ze sprzedaży bez podawania przyczyn.
4.6. Serwis wysyła, co 3 tygodnie (21 dni kalendarzowych) do Sprzedającego mail aktualizacyjny, potwierdzający aktualność wystawionych Towarów. Sprzedający zobowiązany jest odpowiedzieć na mail aktualizacyjny w ciągu 7 dni. W przypadku braku odpowiedzi Towar, którego one dotyczył zostaje usunięty z Serwisu.

5. ZAWARCIE TRANSAKCJI

5.1. Wystawienie przez Użytkownika oferty w Serwisie stanowi zobowiązanie dokonania sprzedaży ogłaszanego Towaru zgodnie z określonymi w ofercie parametrami (a w szczególności w zgodzie z określoną ceną i sposobem płatności oraz transportu).
5.2. Zadeklarowanie przez Użytkownika chęci kupna Towaru przy wykorzystaniu funkcji Serwisu stanowi zobowiązanie do dokonania zakupu zgodnie z określonymi w ofercie parametrami (a w szczególności w zgodzie z określoną ceną i sposobem płatności oraz transportu).
5.3. Serwis nie jest stroną transakcji zawieranych przez Użytkowników, nie bierze odpowiedzialności za przedmiot transakcji i proces jej finalizacji.
5.4. Po zadeklarowaniu przez użytkownika chęci kupna towaru oferta zostaje automatycznie zamknięta.

6. OPŁATY

6.1. Serwis nie pobiera od Użytkowników żadnych prowizji ani opłat związanych z wystawieniem ogłoszenia i zadeklarowaniem chęci kupna.

7. SYSTEM KOMENTARZY

7.1. Użytkownikom dostępna jest funkcja o nazwie "Wystaw komentarz" znajdująca się w zakładce "Moje konto". Dzięki tej funkcji Użytkownicy mają możliwość wyrażenia opinii na temat przebiegu transakcji.
7.2. Wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za jej treść. Opinie te muszą być dokładne, uczciwe i nie mogą zawierać wyrazów wulgarnych ani treści stanowiących naruszenie prawa. Serwis z reguły nie ingeruje w treść komentarza poza przypadkami szczególnymi.
7.3. Zarówno Kupujący jak i Sprzedający mogą wystawić sobie wzajemnie komentarz po zakończeniu transakcji między nimi.
7.4.Kupujący może wystawić "negatywny" lub "neutralny" komentarz Sprzedającemu, jeżeli ten w jakiś sposób nie wypełnił swojej części umowy np. nie skontaktował się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów dostarczenia towaru. Może również wystawić sprzedającemu "pozytywny" komentarz, jeżeli np. transakcja przebiegnie pomyślnie i nie ma żadnych uwag i zastrzeżeń.
7.5. Sprzedający może wystawić Kupującemu "negatywny" lub "neutralny" komentarz, jeśli w jakiś sposób kupujący nie wypełnił swojej części umowy. Może również wystawić Kupującemu "pozytywny" komentarz, jeżeli np. transakcja przebiegnie pomyślnie i nie ma do Kupującego żadnych uwag.
7.6. Każdy Użytkownik ma prawo ustosunkować się do komentarzy wystawionych mu przez innych Użytkowników.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Serwis zastrzega sobie prawo do istotnej zmiany treści niniejszego Regulaminu - uruchomienia nowej wersji usług Serwisu. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o takiej zmianie w mailu aktualizacyjnym. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika, umowa pomiędzy nim a Serwisem wygasa, a wszystkie jego oferty zostają usunięte.
8.2. W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).